Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Senedd

Dysgwch am sut mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gweithio. Pwy yw eich Aelodau Cynulliad? Beth yw Pwyllgorau? Sut mae deddfau Cymru yn cael eu creu? Sut allwch chi ddweud eich dweud a chael eich clywed?

Aelodau’r Cynulliad

Gallwch ddysgu am eich Aelodau Cynulliad yma.

Aelodau’r Cynulliad

Cyfarfod Llawn

Yma, gallwch ddysgu beth yw’r Cyfarfod Llawn a’r hyn sy’n digwydd yno.

Cyfarfod Llawn

Pwyllgorau

Yma, gallwch ddysgu pa Bwyllgorau sy’n bodoli a pha faterion y maent yn gweithio arnynt.

Pwyllgorau

Deddfwriaeth

Yma, gallwch ddysgu sut mae’r Cynulliad yn deddfu ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru.

Deddfwriaeth

Deddfwriaeth

Yma, gallwch ddysgu beth yw deiseb a sut mae cael y Cynulliad i drafod eich deiseb.

Deddfwriaeth