Gwleidyddiaeth yn grymuso mamau ifanc Pencader

mamau a'u plant

mamau ifanc a’u plant

 

Yr wythnos diwethaf, cymerodd criw o famau ifanc o grŵp Pencader Plant Dewi ran mewn gweithdy democratiaeth am y tro cyntaf erioed gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Ar ôl dysgu am ddatganoli yng Nghymru a sut i rymuso eu hunain drwy gymryd rhan yn y system ddemocrataidd, aethant ati i greu eu rhestr eu hunain o bynciau gwleidyddol a chymryd rhan mewn dadl fywiog gan chwarae rôl Aelodau’r Cynulliad.

Dyma rai o’r cyfreithiau newydd a ‘basiodd’ y mamau ifanc:
  • Calpol ar bresgripsiwn am ddim;
  • cymorth cyntaf yn gwrs gorfodol yn yr ysgol uwchradd;
  • darparu offer gwell mewn unedau gofal arbennig i fabanod;
  • codi’r terfyn oedran ar gyfer talu pris tocyn oedolyn ar drafnidiaeth gyhoeddus i 21;
  • gwasanaethau bws mewn ardaloedd mwy gwledig ac ail-agor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth;
  • darparu mwy o dai cyngor a mwy o dai fforddiadwy i bobl ifanc;
  • sicrhau bod cynghorau cymuned yn ymgynghori’n fwy effeithiol â rhieni lleol pan fyddant yn darparu cyfleusterau chwarae newydd.
Bydd grwpiau yng Nghastell Newydd Emlyn a Llandybie yn cymryd rhan yn yr un gweithdy dros yr wythnosau nesaf.
Os hoffech chi drefnu gweithdy am ddim ar ddemocratiaeth ar gyfer eich ysgol neu’ch sefydliad ieuenctid, ewch i’n tudalen cymryd rhan.
Tagged with: ,

,

No comments yet.

Leave a Reply