Gweithdy ar sut i ymgysylltu gyda’ch Aelodau Cynulliad/Aelodau Seneddol

Ddydd Gwener 4 Rhagfyr, cyflwynodd y tîm DyGynulliad weithdy ar sut i ddylanwadu ar Aelodau’r Cynulliad/Aelodau Seneddol yng nghynhadledd datblygu rhyngwladol ieuenctid Cymru. Mynegodd y grŵp eu barn ar e-sigaréts, a gofynnwyd iddynt feddwl am bwy fyddai’n gallu helpu Aelodau’r Cynulliad wrth ddeddfu ar gyfer Cymru.

Cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn un o'r gweithgareddau grŵp

Cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn un o’r gweithgareddau grŵp

Yna, bu’r grŵp hefyd yn trafod pwy fyddai am ymgysylltu ag Aelodau’r Cynulliad, a pham fyddent am wneud hynny.

Cyfranogwyr yn dysgu am sut i lobïo Aelodau'r Cynulliad

Cyfranogwyr yn dysgu am sut i lobïo Aelodau’r Cynulliad

Yna, buom yn chwarae gêm dyfalu’r logo! Bwriad y gweithgaredd hwn yw cael pobl i feddwl am pam y mae grwpiau gwahanol o bobl am ddylanwadu ar Aelodau’r Cynulliad.

Yn ogystal, daeth y cyfranogwyr o hyd i’w pum Aelod Cynulliad, gan gynnwys y Gweinidogion perthnasol ar gyfer eu tri grŵp ymgyrchu. Defnyddiwyd yr ymchwiliad a gynhaliwyd yn ddiweddar i ailgylchu gan y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i ddangos sut y mae pobl ifanc wedi cael cyfle i ddweud eu dweud.

Cyfranogwyr yn gwylio fideo gan y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Cyfranogwyr yn gwylio fideo gan y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Aeth y cyfranogwyr i ffwrdd i feddwl am yr hyn y byddent yn gofyn i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wneud nesaf ar eu cyfer.

No comments yet.

Leave a Reply