Diwrnod Cenedlaethol Cofrestru Pleidleiswyr

Gwnaethom nodi Diwrnod Cenedlaethol Cofrestru Pleidleiswyr ar 5 Chwefror drwy gynnal digwyddiad yn y Senedd i helpu pobl ifanc i ddysgu rhagor am etholiad y Cynulliad ym mis Mai 2016, sut i gofrestru i bleidleisio a sut i gymryd rhan hyd yn oed os nad ydynt yn gallu pleidleisio eto.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar y cyd ag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, Youth Cymru a’r Comisiwn Etholiadol.

Gallwch weld lluniau o’r digwyddiad hwn yn y casgliad flickr isod:

National Voter Registration Day, 5 February 2016 / Diwrnod Cenedlaethol Cofrestru Pleidleiswyr, 5 Chwefror 2016

Dysgu am etholiad y Cynulliad

Beth am fanteisio ar y cyfle i gymryd rhan yn rhaglen etholiad y Cynulliad Cenedlaethol, ‘Cymru 2016’ ar gyfer ysgolion a grwpiau ieuenctid.

Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu â phobl ifanc o bob cwr o Gymru, ac yn credu ei bod yn hanfodol bwysig i bobl ifanc, fel etholwyr y dyfodol, fod yn ymwybodol o’r penderfyniadau y byddant yn eu hwynebu mewn bywyd.

I gael mwy o wybodaeth a holi sut i drefnu sesiwn, ffoniwch 0300 200 6565 neu anfonwch e-bost i cysylltu@cynulliad.cymru.

No comments yet.

Leave a Reply