Cynhadledd Ieuenctid ‘Pride Cymru’ 2016

Mae’r Cynhadledd Ieuenctid ‘Pride Cymru’ yn dod yn nol yn 15ed o mis Hydref 2016 yn ‘Parc Inn Hotel’ Caerdydd.

Mae’r gynhadledd hon yn cyd-fynd â wythnos ‘Gŵyl Gwobr Iris’ a ‘Dydd Rhyngwladol Dod Allan’ (11ed Hydref 2016). Gan gweithio eto gyda’n partneriaid ‘Gŵyl Gwobr Iris’ a ‘Youth Cymru‘, bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar thema iechyd a llesiant LGBT + phobl ifanc yng Nghymru. Bydd hefyd yr cyfle i ganolbwyntio ar sialensau sy’n wynebu pobl ifanc a chaniatáu cyfle i nhw leisio’u barn ac i fynegi eu meddyliau mewn amgylchedd addysgiadol sydd hefyd yn ddiogel, cynhwysol a hwyliog.

Bydd yr diwrnod yn cynnwys sgyrsiau a gweithdau a bydd yn cwmpasau sawl materion fel; Iechyd Meddwl, Perthynasau iachus, eich Hawliau, Diogelwch Seibr a Iechyd Rhywiol bydd yna hefyd chymorth i deluoedd. Bydd yna nifer o siaradwyr gwadd yn sôn am eu profiadau personol eu hunain yn ogystal a stondinau gwybodaeth o amrywiaeth o sefydliadau yno ar y ddiwrnod.

HEFYD rydym yn rhoi’r gyfle i mynychwyr i weld yr enwebiadau eleni i’r ‘Gwobr Ieuenctid Ffilm Byr Iris’, gyda’r siawns i bleidleisio ar yr enwebiadau i’r ffilm Gwobr Ieuenctid buddugol yn 2016.

Mae’r gynhadledd hon yn ddigwyddiad am ddim ar gyfer pobl ifanc, eu teuluoedd, ffrindiau a chefnogwyr ond rydym yn gofyn i bobl i archebu eu tocynnau o flaen llaw.

Cael eich tocynnau AM DDIM ar yr wefan: http://www.pridecymru.co.uk/tickets/

Dyddiad : Dydd Sadwrn  15ed o Hydref 2016

Amser: 10.00am – 5.15pm Gynhadledd gyda gymdeithasu a cherddoriaeth fyw  5.15pm tan 6.30pm

Lleoliad: ‘Park Inn Hotel’ a ‘Cineworld’

Tocynnay am ddim i gael ar: www.pridcymru.co.uk/tickets

Am mwy o gwybodaeth cysylltwch a Cath Harrison : cath@pridecymru.com

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply