CA2 Senedd Gynaliadwy

sustainable-seneddTaith arbennig i ysgolion cynradd sy’n canolbwyntio ar thema’r Amgylchedd sy’n ymateb i ofynion y cwricwlwm ar gyfer datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang (ADCDF) .

Bydd yr ymweliad yn cynnwys: dadl yn Siambr Hywel ar bwnc sy’n ymwneud â’r amgylchedd fydd yn magu a datblygu ymateb bersonol bositif i ddatrys problem a thaith estynedig o amgylch y Senedd.

Bydd y disgyblion yn llenwi llyfryn gwaith, sydd wedi ei lunio ar y cyd gyda Techniquest, wrth ymweld â’r Senedd ac yn dysgu am nodweddion ecogyfeillgar yr adeilad.