Gwleidyddiaeth AS

as-level-5Amserlen

Blwyddyn 12 – Cwrs Gwleidyddiaeth AS

Taith arbennig ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio gwleidyddiaeth fel pwnc safon uwch.

 

Ystafell Groeso

Croeso a fideo gan y Llywydd

Ystafell Greu

Cyflwyniad i rôl a phwerau’r Cynulliad yn craffu a datblygu deddfwriaeth. Arfarnu effeithiolrwydd y Cynulliad yn craffu ar waith Llywodraeth Cymru a datblygu deddfau. Sesiwn drafod gydag Aelod Cynulliad (neu Aelod o’r Llywodraeth)

Siambr Drafod

Cyfle i ail-greu Cyfarfod Llawn y Cynulliad a thrafod pwnc dadleuol drwy fynegi barn.

Senedd: taith o amgylch un o adeiladau mwyaf nodweddiadol Cymru a chyfle i holi cynrychiolwyr. Gellir archebu tocynnau i’r Cyfarfod Llawn am 13.30pm os ydych yn dymuno.

PWYSIG: Os byddwch yn archebu rhaglen arbennig prynhawn dydd Mercher a Iau bydd y teithiau yn dechrau yn y Senedd.

 

Cwricwlwm

Nodau

Cyflwyno a thrafod strwythur, rôl a phwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ystyried a thrafod effeithiolrwydd y Cynulliad Cenedlaethol Cymru o ran y modd y mae’n deddfu ac yn ymgymryd â gwaith craffu.

Amcanion

Archwilio sut y mae’r Cynulliad yn craffu ar waith Llywodraeth Cymru.

Nodi nodweddion allweddol y Cyfarfod Llawn.

Cydnabod rôl y pwyllgorau yn y broses o ran craffu ar ddeddfwriaeth a chynnal ymholiadau amserol.

Gwerthuso effeithiolrwydd y Cynulliad Cenedlaethol Cymru o ran y modd y mae’n deddfu ac yn ymgymryd â gwaith craffu.

Canlyniadau

Bydd dysgwyr yn gallu:

– trafod a dadlau am effeithiolrwydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru o ran y modd y mae’n deddfu ac yn ymgymryd â gwaith craffu.

– sylweddoli beth yw dylanwad Aelodau’r Cynulliad

– enwi’r wrthblaid yn y Cynulliad Cenedlaethol.

– enwi Llywodraeth Cymru.

– arsylwi Cyfarfod Llawn a / neu gyfarfod Pwyllgor i nodi’r technegau a ddefnyddir gan Aelodau’r Cynulliad wrth greu a herio Biliau arfaethedig.