Anghenion Dysgu Ychwanegol

alnBydd y gweithgareddau hwyliog rhyngweithiol yn annog y dysgwyr i chwarae rôl Aelod Cynulliad. Defnyddir arteffactau a deunyddiau gweledol i ennyn diddordeb yng ngwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Caiff y disgyblion eu grymuso i fynegi eu barn am faterion sydd yn bwysig iddynt.

Bydd y sesiynau canlynol yn cynnwys gwahanol weithgareddau wedi’u siapio a’u theilwra yn ôl anghenion y dysgwyr.

Byddwn yn annog cydweithio’n agos ag arweinydd y grŵp er mwyn sicrhau profiad croesawgar a chyraeddadwy i’r disgyblion. Gofynnwn yn garedig i’r arweinydd nodi unrhyw anghenion sbesiffig er mwyn sicrhau ein bod yn teilwra’r sesiwn i ateb y gofynion.