Cysylltwch â ni

Cymryd rhan

Os hoffech gael gwybodaeth ynglŷn â:

  • sut y gallwch chi fod yn rhan o waith y Cynulliad;
  • sut y gallwch drefnu ymweliad addysgol â’r Senedd ym Mae Caerdydd;
  • sut y gallwch drefnu ymweliad â’ch ysgol, coleg neu grŵp ieuenctid;
  • neu, sut y gallwch gyfrannu i’r wefan hon

Llenwch y ffurflen hon, neu e-bostiwch dygynulliad@cynulliad.cymru ac fe wnawn ni gysylltu â chi.

Hoffi’r hyn rydych wedi’i ddarllen? Tanysgrifiwch i’n ffrydiau neu edrychwch i weld beth arall rydym yn ei wneud ar-lein.