Cymryd rhan

The Senedd

Cymerwch ran yng ngwaith y Cynulliad drwy drefnu ymweliad, sesiwn hyfforddi neu gysylltu â ni. Gallwch lwytho ein Canllaw Gwasanaethau Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc (PDF, 7MB) neu wneud cais am gopi papur drwy dygynulliad@cynulliad.cymru.

 

Trefnwch ymweliad â Bae Caerdydd

Dewch i ymweld â Siambr Hywel, siambr drafod bwrpasol y Cynulliad i bobl ifanc.  Ffoniwch 0300 200 6565 i drefnu ymweliad.

Trefnwch ymweliad â Bae Caerdydd

Bagloriaeth Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnig ystod o wasanaethau ac adnoddau am ddim ar gyfer disgyblion sy’n astudio ar gyfer

Bagloriaeth Cymru

Rhaglenni yn eich cymuned

Trefnwch ymweliad Allgymorth ar gyfer eich ysgol, coleg neu grŵp ieuenctid. Gallwch hefyd archebu sesiwn ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol’ neu ymuno â’n ‘Cynllun Llysgenhadon y Cynulliad’.

Rhaglenni yn eich cymuned

Siambr Hywel

Mae manylion y rhaglenni addysg i Siambr Hywel â’r Senedd i’w gweld yma.

Siambr Hywel

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni drwy e-bostio dygynulliad@cynulliad.cymru neu llenwch ein ffurflen ar-lein.

Cysylltu â ni