Cyfle i fynd i 8fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad

Ar ran Cangen Cynulliad Cenedlaethol Cymru o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad, hoffai’r Cynulliad gynnig cyfle cyffrous i un person ifanc gynrychioli Cymru yn 8fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn Victoria, British Columbia, Canada, rhwng 6 a 10 Tachwedd 2016.

Os byddwch yn 18-29 oed ar 4 Tachwedd 2016, yn ddinesydd Cymreig, neu yn ddinesydd o wlad arall yn y Gymanwlad sy’n byw neu’n astudio yng Nghymru, ac mae gennych ddiddordeb yng ngwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru, materion gwleidyddol yng Nghymru, y Gymanwlad a materion gwleidyddol rhyngwladol, ac os ydych yn mwynhau cwrdd â phobl newydd ac rydych am brofi agweddau ar ddemocratiaeth Seneddol, dyma’r cyfle perffaith i chi!

Mae Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn gyfle i bobl ifanc o bob rhan o’r Gymanwlad brofi agweddau ar ddemocratiaeth Seneddol, ac mae’n rhoi cyfle i gwrdd â phobl ifanc eraill sydd â diddordeb mewn gwleidyddiaeth a materion cymdeithasol. Bydd arfer seneddol ffurfiol, a addaswyd o nifer o wledydd y Gymanwlad, yn cael ei ddilyn yn ystod y digwyddiad ac yn cael ei arsylwi gan lygaid craff swyddogion seneddol profiadol. Mae’n gyfle gwych i gael profiad uniongyrchol o sut beth yw bod yn rhan o blaid wleidyddol.

Mae gwybodaeth am y cyfle hwn a gwybodaeth am y broses ymgeisio ar gael yn y llythyr sydd ynghlwm. Gallwch hefyd ddod o hyd i gopi o’r adroddiad gan Alex Atkins, a aeth i 7fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn Darwin y llynedd.

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer y cyfle hwn wedi cau’n awr. Hoffem ddiolch i bawb am eu diddordeb a’u ceisiadau.

Adroddiad ar Seithfed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad – Alex Atkins 2015

No comments yet.

Leave a Reply