Rydym yn cynllunio gwelliannau i'n gwefannau, ac mae gennym ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr arolwg byr hwn.

Archive | Ymweliadau

Pobl ifanc yn cyfrannu tuag at weithagredd y Cynulliad

6 ffordd o ymgysylltu â’r Cynulliad

Oeddech chi’n gwybod bod gennych yr hawl i fynegi eich barn pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud? Mae hyn wedi’i nodi yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae gan wefan y Comisiynydd Plant, Sally Holland, ragor o wybodaeth am yr hawliau i gyd. Er mwyn sicrhau bod llais pobl ifanc yn cael ei […]

Darllen mwy

Ffug Etholiad yn Ysgol Castell Alun

Roedd diwedd tymor i ddisgyblion Bl8 Ysgol Castell Alun yn llawn bwrlwm ymgyrch etholiadol wrth iddynt gymryd rhan mewn ffug etholiad. Dechreuodd y diwrnod gyda cyflwyniad gan Ann Williams, Swyddog Addysg y Cynulliad yn y Gogledd. Yn y cyflwyniad roedd cyfle i ddysgu am waith y Cynulliad, rhoi barn am ddeddfau sy’n effeithio ein bywydau […]

Darllen mwy

Taith Cyngor Ysgol Darran Park i’r Senedd

Gan Gyngor Ysgol Darran Park Ddydd Mercher 6 Ionawr, aeth Cyngor yr Ysgol i gyd ar daith bwysig iawn i adeilad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, o’r enw’r Senedd, ym Mae Caerdydd. Fe wnaethom ni gynnal ein cyfarfodydd ein hunain gan ddefnyddio microffonau, a siarad am y math o bethau y mae Aelodau’r Cynulliad yn eu trafod […]

Darllen mwy

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Gweithdy allgymorth

Myfyrwyr Plentyndod Cynnar yn dweud eu dweud! Rhoddodd myfyrwyr o Ysgol Plentyndod Cynnar Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant eu barn ar yr hyn y dylai’r Cynulliad ei wneud i wella bywyd yng Nghymru. Rhyngddynt, awgrymwyd digon o syniadau i lunio amryw o faniffestos gwleidyddol. Erbyn diwedd y sesiwn roedd darlun clir wedi ymddangos o’r […]

Darllen mwy

Dymuniadau i blant Cymru adeg y Nadolig

Ysgol Gynradd Birchgrove yn ymweld â’r Senedd i addurno’r coed Nadolig Ar ymweliad diweddar â’r Cynulliad, cyfarfu disgyblion o Ysgol Gynradd Birchgrove yng Nghaerdydd â’r Llywydd, sef y Fonesig Rosemary Butler AC a rhai o’u Haelodau Cynulliad lleol. Treuliodd y disgyblion amser yn ysgrifennu eu dymuniadau yng nghyn Siambr drafod y Cynulliad, sydd bellach yn […]

Darllen mwy