Archive | Senedd ieuenctid

Logo Senedd Ieuenctid Cymru

Senedd Ieuenctid Cymru – Hyfforddi’r Hyfforddwr

Lleoliadau ledled Cymru: • Dydd Mawrth 5 Mehefin 2018: YMCA, 58-60 Kingsway, Abertawe, SA15HQ • Dydd Mercher 6 Mehefin 2018: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ty Hywel, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA • Dydd Mercher 13 Mehefin 2018: Llyfrgell Cenedlaethol Cymru, Ystafell y Cyngor, Aberystwyth, SY23 3BU • Dydd Gwener 15 Mehefin 2018: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Swyddfa […]

Darllen mwy

Senedd Ieuenctid Newydd i Gymru

DIOLCH. Ar 19 Hydref 2016, yn dilyn pleidlais unfrydol o gefnogaeth gan Aelodau’r Cynulliad, cytunodd Comisiwn y Cynulliad i ystyried y posibilrwydd o sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru, a chyhoeddodd y Llywydd Elin Jones AC ei bwriad i sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru. Gofynnwyd i chi sut fath o senedd ieuenctid yr oeddech am i’ch SENEDD […]

Darllen mwy

Y Llywydd yn ymrwymo i sefydlu Senedd Ieuenctid

Mae Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, wedi cyhoeddi ei bwriad i weithio tuag at sefydlu Senedd Ieuenctid. Gwnaeth yr ymrwymiad tra’n ymateb i gwestiwn i Gomisiwn y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn 19 Hydref. I wylio’r holl ddadl ar Senedd.tv cliciwh yma. Ers y cwestiwn cychwynol bu i’r Cynulliad benderfynu yn unfrydol i […]

Darllen mwy