Archive | Digwyddiad

Ysgol Bryn y Mor

Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016 – Ymweliadau â Siambr Hywel

A ddylid trethu diodydd llawn siwgr? A ddylid gostwng yr oed pleidleisio i 16? A ddylid gwahardd pobl ifanc rhag prynu diodydd egni? Dyma rhai o’r pynciau y gallech chi fod yn eu trafod yn ystod ymweliad addysg â Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Mari, Iestyn ac Olwen, y Tîm Addysg ym Mae Caerdydd, yn hapus […]

Darllen mwy
Lluniau o bobl ifanc ar draws Cymru

Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016

Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan fydd Cymru yn dathlu’r gwaith ieuenctid rhagorol sy’n digwydd ledled y wlad – cyfle i ddathlu llwyddiannau pobl ifanc a chyfle i ddathlu’r gefnogaeth a gânt gan weithwyr ieuenctid pwrpasol. Mae’n gyfle perffaith i Wasanaeth Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad dynnu sylw, drwy gydol yr Wythnos Gwaith […]

Darllen mwy
Collage o bobl ifanc yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Cynulliad

Cynhadlaedd Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth 2016

170 o bobl ifanc, 2 ddiwrnod, 1 lleoliad – Digon o drafod! Dros gyfnod o ddeuddydd yng nghartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd, daeth 170 o bobl ifanc sy’n astudio Gwleidyddiaeth fel pwnc Safon Uwch ynghyd i drafod, dadlau, dysgu a chyfrannu at waith y Cynulliad! Gwyliwch fideo o’r gynhadledd isod: Prif thema’r gynhadledd […]

Darllen mwy

Diwrnod Cenedlaethol Cofrestru Pleidleiswyr

Gwnaethom nodi Diwrnod Cenedlaethol Cofrestru Pleidleiswyr ar 5 Chwefror drwy gynnal digwyddiad yn y Senedd i helpu pobl ifanc i ddysgu rhagor am etholiad y Cynulliad ym mis Mai 2016, sut i gofrestru i bleidleisio a sut i gymryd rhan hyd yn oed os nad ydynt yn gallu pleidleisio eto. Cynhaliwyd y digwyddiad ar y […]

Darllen mwy

Ysgol Syr Hugh Owen: Hawl i Holi

Blog Gwadd gan Tomos Piechota Trefnwyd gweithgaredd ‘Hawl i Holi’ fel rhan o Ddiwrnod Sgiliau Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon lle bu myfyrwyr y chweched dosbarth yn cael y cyfle i leisio eu pryderon a herio panel o wleidyddion. Ymhlith yr amryw faterion a godwyd roedd aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd, rhaglen niwclear Trident a gostwng yr […]

Tagged with:
Darllen mwy