Rydym yn cynllunio gwelliannau i'n gwefannau, ac mae gennym ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr arolwg byr hwn.

Archive | Cyfreithiau

Llun o'r Senedd o'r tu allan

Newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Beth rydych chi’n feddwl?

Rydym am ichi roi gwybod inni beth rydych yn ei feddwl o gynnig i newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Gallwch ddweud wrthym beth yr ydych yn feddwl yma. Unrhyw gwestiynau? Anfonwch e-bost at dygynulliad@cynulliad.cymru Pam nawr? Os bydd Senedd y DU yn pasio deddf (o’r enw Mesur Cymru) yn gynnar yn 2017, pryd hynny fydd yn […]

Darllen mwy

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dydd Llun 7 Tachwedd, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Bil Iechyd Cyhoeddus (Cymru) newydd. Mae’r Bil yn nodi cyfres o gynigion mewn meysydd pwysig yng nghyd-destun polisi iechyd cyhoeddus a gallai’r cynigion hyn gael effaith bwysig ar bobl ifanc Cymru. Beth y mae’r Bil yn ei wneud? Mae’r Bil yn cynnwys cynigion ar yr isod: […]

Darllen mwy

Bil Cymru 2016

Rhagor o bwerau i’r Cynulliad Mae cyfraith newydd sydd i’w drafod yn Senedd y DU wedi’i chyflwyno ar 07 Mehefin 2016. Mae’r bil yn argymell y dylid lleihau y materion hynny sydd yn dod o dan rheolaeth San Steffan, er enghraifft porthladdoedd, cyfyngiadau cyflymder ac etholiadau lleol, a’u trosglwyddo i’r Cynulliad. Dyma grynodeb o’r pwerau […]

Darllen mwy

Bil yr Amgylchedd (Cymru)

Ar 2 Chwefror 2016, pleidleisiodd y Cynulliad o blaid pasio Bil yr Amgylchedd (Cymru). Mae’n Fil eang sy’n cwmpasu llawer o wahanol feysydd fel cadwraeth natur, newid yn yr hinsawdd, codi tâl am fagiau siopa, ailgylchu a physgodfeydd. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru’r fideo isod. Cyhoeddwyd y Bil am y tro cyntaf gan Lywodraeth Cymru ym mis […]

Darllen mwy

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

E-sigaréts, tatŵs a thyllu’r corf Mae deddf arfaethedig a allai effeithio ar bethau fel tatŵs a thyllu’r corff, fferyllfeydd lleol a thoiledau cyhoeddus, a thriniaeth e-sigaréts yng Nghymru, wedi cael ei hystyried gan bwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Edrychodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar oblygiadau posibl Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) Llywodraeth Cymru ac […]

Darllen mwy