Yr Wythnos hon yn y Cynulliad

Y Cyfarfod Llawn

Cynhelir Cyfarfodydd Llawn y Cynulliad yn Siambr y Senedd pob prynhawn dydd Mawrth a dydd Mercher.Mae’r agenda wedi’i gyhoeddi yma.

Y Siabmr

Y Siabmr