Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM)

Yn ddiweddar, bu’r Pwyllgor Menter a Busnes yn ystyried sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) yng Nghymru. Siaradodd ag unigolion a sefydliadau am yr effaith a gafwyd gan strategaeth a chynllun cyflenwi Llywodraeth Cymru, Gwyddoniaeth i Gymru, ar sgiliau STEM yng Nghymru. Darllenwch adroddiad y Pwyllgor i gael rhagor o wybodaeth.

Gwe-sgwrs

Cynhaliodd y Pwyllgor Menter a Busnes gwe-sgwrs gyda myfyrwyr a prentisiaid dros ledled Prifysgolion a a Sefydliadau Addysg Uwch Cymru. Dyma fideo o Rhun ap Iorweth AC a Julie James AC yn trafod eu profiad ac effeithiolrwydd o gasglu tystiolaeth yn y ffordd hyn.

Alice Gray and Zoe Morgan

Dyma Alice a Zoe yn cael eu cyfweld ar ôl sgwrs dros ginio gydag Aelodau’r Pwyllgor, yn trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor o flaen dadl yn Siambr y Senedd yn hwyrach yn y prynhawn.

Wendy Sadler and Anita Shaw

Dyma Wendy a Anita yn cael eu cyfweld ar ôl sgwrs dros ginio gydag Aelodau’r Pwyllgor, yn trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor o flaen dadl yn Siambr y Senedd yn hwyrach yn y prynhawn.