Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn pryderu’n ddifrifol am wasanaethau i bobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru. Codwyd y pryderon mewn ymateb i dystiolaeth gan bobl ifanc a’u rhieni yn ystod ymchwiliad y Pwyllgor i Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) arbenigol.


 

Ymhlith y pethau y dywedodd pobl ifanc wrthym roedd:

‘Mae CAMHS yn dda i ddim’
‘Mae CAMHS yn dda i ddim – mae angen i chi ddechrau eto er mwyn ei wella’
‘Pam mae’r Llywodraeth yn ariannu CAMHS fel hyn? Waeth i ni anghofio am y gwasanaethau iechyd meddwl hyn – maen nhw’n dda i ddim’
‘Beth yw diben ariannu gwasanaethau statudol pan fo gwasanaethau eraill yn gweithio’n well’
‘Mae therapi’n helpu – fel cymorth gofalgar a lles emosiynol’

Crynodeb o dystiolaeth gan bobl ifanc

Adroddiad: Ymchwiliad i Wasanaethau Iechyd