Camddefnyddio alcohol a sylweddau

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi bod yn ystyried camddefnyddio alcohol a sylweddau.

Yn ddiweddar mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi bod yn gwneud gwaith ar sylweddau seicoweithredol newydd sydd weithiau’n cael eu galw’n “gyffuriau penfeddwol cyfreithlon” neu’n “legal highs”. Bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir. Roedd y Pwyllgor eisiau adeiladu ar y gwaith hwnnw, ac felly penderfynodd yr aelodau edrych ar gamddefnyddio alcohol a sylweddau.

Yn y clip fideo isod, mae David Rees AC, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn annog aelodau’r cyhoedd i gyfrannu at yr ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau.

Fel rhan o’i ymchwiliad, roedd y Pwyllgor am wybod sut mae camddefnyddio alcohol a sylweddau yn effeithio ar bobl yng Nghymru, pa mor dda y caiff y problemau hyn eu trin, ac a yw’r gwasanaethau lleol cywir ar waith ledled Cymru i helpu pobl ac i wneud yn siŵr eu bod yn gwybod am y niwed posibl.

Mae’r ymchwiliad wedi dod i ben a bydd y Pwyllgor yn ysgrifennu adroddiad ac yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru yn seiliedig ar y dystiolaeth a gafwyd.

Adroddiad: Camddefnyddio alcohol a sylweddau (PDF, 1.49 MB)

Cewch hefyd weld cynodeb o’r adroddiad ar ‘Adobe Slate’ isod:

ASM_Slate_w