Rydym yn cynllunio gwelliannau i'n gwefannau, ac mae gennym ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr arolwg byr hwn.

Gwaith presennol

Gwaith presennol

Darganfod beth sy’n mlaen yn y Cynulliad ar hyn o bryd a sut y gall pobl ifanc gymryd rhan

Ymgynghoriadau’r Cynulliad

Dysgwch pa ymgynghoriadau sydd ar agor gan y Cynulliad a rhowch eich barn.

 Ymgynghoriadau’r Cynulliad

Pleidleisiwch i ddewis pwnc trafod nesaf y Cynulliad

Pleidleisiwch yma i ddweud eich dweud!

Bil Cymru Drafft

Mae’r Bil drafft yn nodi dechrau cyfnod newydd o ran deddfwriaeth datganoli yng Nghymru.

Bil Cymru Drafft