Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016 – Bagloriaeth Cymru

Mae ein Gwasanaeth Addysg yn annog pobl ifanc sy’n astudio Bagloriaeth Cymru i ddod yn fwy ymwybodol o faterion gwleidyddol cyfoes yng Nghymru drwy drafodaeth, ystyried gwahanol safbwyntiau a gweithdai. Fel rhan o’r adran ar ‘Ddinasyddiaeth Fyd-eang’ byddwch chi, fel pobl ifanc, yn dysgu am rôl y Cynulliad a’ch cyfrifoldebau fel dinasyddion Cymru.Gweithgareddau allgymorth

Mae Ann, Kate a Dilwyn, sef ein Tîm Addysg Allgymorth yn y Cynulliad yn cynnig
– Gweithdy Sgiliau sy’n canolbwyntio ar ba mor ddibynadwy yw gwahanol ffynonellau o wybodaeth, o Wikipedia i ddatganiadau llywodraeth, a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau meddwl beirniadol ac ymchwil. Rydym yn annog pobl ifanc i feddwl am ba wybodaeth y byddai ei hangen arnynt ar gyfer eu hymchwiliadau unigol cyn gwneud penderfyniad ynghylch ble fyddai’r lle gorau i ddod o hyd i’r wybodaeth honno.
– Gweithdy Dinasyddiaeth ‘Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru? Yn ystod y sesiwn hon rydym yn edrych ar: -y gwahaniaeth rhwng y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru; Sut y gwneir penderfyniadau yn y Cynulliad a sut maent yn effeithio arnoch chi; Sut y byddwch chi fel pobl ifanc yn gallu cymryd rhan mewn penderfyniadau a wneir gan y Cynulliad; Sut y mae’r Cynulliad yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif; Pwy sy’n eich cynrychioli chi, pobl ifanc Cymru, yn y Cynulliad.

Mae’r gweithgareddau a gynigiwn yn y gweithdai hefyd yn addas ar gyfer gwersi Dinasyddiaeth ABCh. Felly, rhowch wybod i’ch athrawon/darlithwyr am yr hyn sydd ar gael gan ein Gwasanaeth Addysg Allgymorth.

Gweithgareddau allgymorth

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply