Agoriad Brenhinol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Grŵp Gweithredu Ieuenctid Fro

CaptureDdydd Mawrth 7 Mehefin, aeth aelodau o Gabinet Ieuenctid y Fro, Fforwm Ieuenctid y Fro, Cyngor Ieuenctid Llanilltud Fawr, grŵp Gweithredu Ieuenctid y Barri a grŵp Gweithredu Ieuenctid Penarth i Agoriad Brenhinol Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru lle gwnaethom ni gynrychioli pobl ifanc Bro Morgannwg.

Dechreuodd y diwrnod â phroses ddiogelwch drylwyr ac ar ôl hynny daeth staff y Cynulliad i’n cyfarch a rhoi pasiau ymwelwyr a baneri’r ddraig goch i ni. Ar ôl cerdded mewn un rhes draw i’r Senedd, aethom i sefyll o flaen yr adeilad a ni oedd ar flaen y gynulleidfa! Gwnaethom wylio’r milwyr yn gorymdeithio i’w lleoedd gyda’r band yn cyfeilio. Yn sicr, y rhan fwyaf swnllyd oedd tanio 21 gwn pan gyrhaeddodd y Frenhines. Rhan bwysicaf y diwrnod oedd gweld y Frenhines yn cerdded heibio i ni, ynghyd â Dug Caeredin, Tywysog Cymru a Duges Cernyw.

Roedd y profiad o weld y Teulu Brenhinol yn cerdded heibio i ni yn anhygoel a byddwn ni’n cofio hynny am byth. Cafodd Daley hyd yn oed roi ei faner i Dywysog Cymru! Roedd y dorf yn bloeddio ac yn cymeradwyo a gwnaethom ni hyd oed weld ein hunain ar y teledu. Gallwch wylio uchafbwyntiau’r seremoni fan hyn. Cofiwch chwilio amdanom ni’n chwifio ein baneri!

 

Lucy Ellis Davies – Fforwm Ieuenctid y Fro/Vale Youth Forum

Angharad Webb – Penarth Youth Action

, ,

No comments yet.

Leave a Reply