Ymweld y Senedd a Pierhead

The Senedd

Yn yr adran hon fe welwch ganllawiau ac adnoddau cyffredinol ar gyfer eich taith i’r Cynulliad ym Mae Caerdydd, gan gynnwys y Pierhead a’r Senedd. Dysgwch fwy am ymweld ag ystâd y Cynulliad yn adran ymweliadau gwefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Canllawiau

Canllawiau cyffredinol am y Cynulliad.

Y Siarter Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc (PDF, 2MB)
Siarter sy’n amlinellu ymrwymiad y Cynulliad i bobl ifanc Cymru.

Diwrnod yng Nghymru (PDF, 7MB)
Darluniad o Gymru sy’n dangos yr 21 maes y gall y Cynulliad ddeddfu ynddynt

Dy Gynulliad Di – Beth yw’r Cynulliad? (PDF, 3MB)
Canllaw i’r Cynulliad ar gyfer pobl ifanc.

Dy Gynulliad Di – Deddfu ar gyfer Cymru (PDF, 10MB)
Canllaw i esbonio’r 4 cam wrth wneud deddf ar gyfer Cymru

Cyhoeddiad Dydd Gŵyl Dewi (PDF, 14MB)
Cyflwyniad i’r model pwerau a gedwir a phwerau datganoledig y dyfodol i Gymru

 

 

Senedd

Cyflwyniadau a gweithgareddau ar gyfer eich taith i’r Senedd. Gallwch gael copïau o’r adnoddau hyn yn nerbynfa’r Senedd.

Crwydro’r Senedd (linc Allanol)
Y Senedd yw cartref democratiaeth yng Nghymru. Dysgwch fwy amdani yn y cyflwyniad hwn.

Senedd Gynaliadwy (PDF, 1.16MB)
Defnyddiwch y gweithgaredd hunan-arweiniol hwn i ddysgu mwy am nodweddion cynaliadwy’r Senedd

Fy Senedd: llyfryn gweithgareddau CA1 (PDF, 1.6MB)
Pecyn gweithgareddau yn ymwneud â’r Cynulliad a’r Senedd ar gyfer dysgwyr ifanc

 

Pierhead

Cyflwyniadau a gweithgareddau ar gyfer eich taith i’r Senedd. Gallwch gael copïau o’r adnoddau hyn yn nerbynfa’r Pierhead.

Crwydro’r Pierhead (PDF, 2MB)
Cyflwyniad i’r Pierhead.

Hanes y Pierhead (PDF, 2MB)
Mae’r cyhoeddiad hwn yn manylu mwy am hanes y Pierhead.

Llwybr y Pierhead: Cynradd (PDF, 1MB)
Pecyn gweithgareddau hunan-arweiniol ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd yn eu dysgu am y Pierhead a’i hanes

Pierhead Trail: Secondary (PDF, 991KB)
Pecyn gweithgareddau hunan-arweiniol ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd yn eu dysgu am y Pierhead a’i hanes