Adnoddau Iechyd

The Senedd

Disgwyliad Oes yng Nghymru
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Life-Expectancy

Anghydraddoldeb Disgwyliad Oes yng Nghymru
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-36914124

Arolwg Iechyd Cymru 2015 (statws iechyd, salwch, ffordd o fyw, defnydd o’r gwasanaeth iechyd a phlant)
http://llyw.cymru/statistics-and-research/welsh-health-survey/?skip=1&lang=cy

Dangosyddion Ein Dyfodol Iach 2015 (monitor cynnydd yn erbyn blaenoriaethau fframwaith Llywodraeth Cymru, Ein Dyfodol Iach)
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/922/tudalen/83745

Cyfraddau Rhoi Organau
http://www.walesonline.co.uk/news/health/organ-donation-rates-risen-opt-12022254

Ymchwiliad i Ordewdra ymysg Plant
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=6281&optionId=0

Arolwg Iechyd Cymru
http://gov.wales/docs/statistics/2016/160601-welsh-health-survey-2015-initial-headline-results-cy.pdf