14-18 (Bagloriaeth Cymru)

The Senedd

Yn yr adran hon, gellir defnyddio pecynnau herio bach, ac adnoddau, i baratoi myfyrwyr ar gyfer y Briffiau Herio a gaiff eu hasesu. Mae rhagor o friffiau’r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang a’r Her Gymunedol i’w gweld ar wefan CBAC.

Os hoffech drafod sut y gallwn gefnogi eich gwaith, cysylltwch â thîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad ar 0300 200 6565.

Pecynnau Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

Yma gallwch ddod o hyd i becynnau adnoddau thema i’w ddefnyddio wrth ymarfer ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Cyfnod Allweddol 4
Thema – Iechyd

Gordewdra ymhlith plant (Pecyn Adnoddau i Fyfyrwyr)

Gordewdra ymhlith plant (Pecyn Adnoddau i Athrawon)

Gordewdra ymhlith plant (Powerpoint)

Cyfnod Allweddol 4
Thema – Maeth

Diodydd llawn siwgr (Pecyn Adnoddau i Fyfyrwyr)

Diodydd llawn siwgr (Pecyn Adnoddau i Athrawon)

Diodydd llawn siwgr (Powerpoint)

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang Adnoddau ac Ystadegau

Adnoddau ac ystadegau thematig i’w defnyddio wrth ymarfer ar gyfer y Her Dinasyddiaeth Fyd-Eang.

Adnoddau ac Ystadegau Gordewdra

Adnoddau ac Ystadegau Ailgylchu

Gwybodaeth cyffredinol am y Cynulliad.

Dy Gynulliad – Deddfu ar gyfer Cymru

Dy Gynulliad – Beth yw’r Cynulliad?

Gwybodaeth Defnyddiol

Dolenni allanol i wybodaeth ac ystadegau i helpu gyda themâu Dinasyddiaeth Fyd-Eang:

Iechyd

Cysylltiadau allanol i’w wneud â’r thema Dinasyddiaeth Fyd-eang o Iechyd.

Trafnidiaeth

Cysylltiadau allanol i’w wneud â’r thema Dinasyddiaeth Fyd-eang o Trafnidiaeth.

Ymchwiliad Unigol

Yma gweler dau Briff ar gyfer y Prosiect Unigol, Bagloriaeth Cymru Uwch.

Briffiau Prosiect Unigol