14-18 (ABCh)

The Senedd

Gweithgareddau i helpu i ddeall beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Addas ar gyfer gwersi ABCh CA4-5.

Canllawiau

Canllawiau cyffredinol am y Cynulliad.

Y Siarter Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc (PDF, 2MB)
Siarter sy’n amlinellu ymrwymiad y Cynulliad i bobl ifanc Cymru.

Diwrnod yng Nghymru (PDF, 7MB)
Darluniad o Gymru sy’n dangos yr 21 maes y gall y Cynulliad ddeddfu ynddynt

Dy Gynulliad Di – Beth yw’r Cynulliad? (PDF, 3MB)
Canllaw i’r Cynulliad ar gyfer pobl ifanc.

Dy Gynulliad Di – Deddfu ar gyfer Cymru (PDF, 10MB)
Canllaw i esbonio’r 4 cam wrth wneud deddf ar gyfer Cymru

Dy Gynulliad Di – Llyfryn Gwaith (PDF, 1.2MB)

Cyhoeddiad Dydd Gŵyl Dewi (PDF, 14MB)
Canllaw i helpu esbonio’r model pwerau a gadwyd a dyfodol pwerau datganoledig i Gymru.

Beth yw’r Cyfarfod Llawn? (PDF, 2.4MB)
Canllaw i esbonio sut mae Cyfarfodydd Llawn y Cynulliad yn cael eu trefnu.

Mae rhagor o adnoddau i’w defnyddio gyda’r grŵp oedran:
14-18 (Bagloriaeth Cymru)