11 oed ac iau

The Senedd

Gweithgareddau i ysbrydoli dysgwyr ifanc ynglŷn â’r Cynulliad.

Canllawiau

Y Siarter Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc (PDF, 2MB)
Siarter yn amlinellu ymrwymiad y Cynulliad i bobl ifanc Cymru.

Diwrnod yng Nghymru (PDF, 7MB)
Darluniad o Gymru sy’n dangos yr 21 maes y gall y Cynulliad ddeddfu ynddynt

Dy Gynulliad Di – Beth yw’r Cynulliad? (PDF, 3MB)
Canllaw i’r Cynulliad ar gyfer pobl ifanc.

Pecyn gweithgareddau

Pecyn CA2 (PDF, 2MB)
10 o weithgareddau dosbarth yn gysylltiedig â’r cwricwlwm

Llyfryn gweithgareddau blwyddyn 5-6 (PDF, 930KB)
Pecyn dilynol ar gyfer disgyblion blwyddyn 5-6 sydd wedi bod ar ymweliad â Bae Caerdydd gyda thîm Addysg y Cynulliad.

Pecyn etholiad lleol (PDF, 383KB)
Bydd y pecyn hwn yn eich helpu i gynnal etholiad yn eich dosbarth.

Pecyn Cyngor Ysgol (PDF, 670KB)
Pecyn gweithgareddau wedi’i anelu at gynghorau ysgolion i’w helpu i ddysgu am y Cynulliad.

 

Gweithgareddau Hwb

Adnoddau rhyngweithiol i gynorthwyo’r dysgu yn yr ystafell ddosbarth

Pwerau’r Cynulliad (linc allanol)
Adnodd i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â phwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mynd ar daith (linc allanol) An activity to help pupils familiarise themselves with landmark buildings across Wales.

 

Creu dadl yn eich ystafell ddosbarth!

Chwaraewch rôl Cyfarfod Llawn. Datblygwch eich sgiliau dadlau a gwella eich gwybodaeth am weithdrefnau a phynciau datganoledig Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Sut i drefnu dadl (Word, 234KB)
Canllaw ar sut i gynnal dadl mewn Cyfarfod Llawn.

Sut i fynegi barn (ppt, 3.1MB)
Cyfres o awgrymiadau ar sut i ddechrau brawddegau, a chyngor ar strwythuro dadleuon i fynegi barn mewn dadl.

Cardiau sut i fynegi barn (Word, 67KB)
Pecyn o gardiau ag awgrymiadau ar sut i ddechrau brawddegau wrth fynegi barn mewn dadl.

A ddylid gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus?

Mae’r fideo isod yn dangos y dadleuon o blaid ac yn erbyn gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus.

A ddylid cyflwyno rheoliadau ar gyfer yfed diodydd egni?

Mae’r fideo isod yn dangos y dadleuon o blaid ac yn erbyn rheoleiddio diodydd egni.