11-14

The Senedd

Gweithgareddau i helpu i ddeall beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Addas ar gyfer gwersi ABCh.

 

Canllawiau

Canllawiau cyffredinol am y Cynulliad.

Y Siarter Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc (PDF, 2MB)
Siarter yn amlinellu ymrwymiad y Cynulliad i bobl ifanc Cymru.

Diwrnod yng Nghymru (PDF, 7MB)
Darluniad o Gymru sy’n dangos yr 21 maes y gall y Cynulliad ddeddfu ynddynt

Dy Gynulliad Di – Beth yw’r Cynulliad? (PDF, 3MB)
Canllaw i’r Cynulliad ar gyfer pobl ifanc.

Dy Gynulliad Di – Deddfu ar gyfer Cymru (PDF, 10MB)
Canllaw i esbonio’r 4 cam wrth wneud deddf ar gyfer Cymru

Dy Gynulliad Di – Llyfryn Gwaith (PDF, 1.2MB)

 

Gweithgareddau ar gyfer gwersi ABCh

Cyfres o weithgareddau

Gwnewch ddeddf (PDF, 341KB)
Gweithgaredd i helpu pobl ifanc i ddeall y broses ddeddfu yn y Cynulliad.

Gweithgaredd Sêl Cymru (PDF, 664KB)
Gweithgaredd i addysgu pobl ifanc am y sêl swyddogol ar gyfreithiau Cymru ac i ofyn iddynt greu eu fersiwn eu hunain.

Adroddiad ar yr ardal leol (PDF, 960KB)
Gweithgaredd i wneud pobl ifanc yn ymwybodol o bwy sy’n eu cynrychioli yn y Cynulliad a’r hyn y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol amdano

Pecyn dadl: Diodydd egni llawn caffeine (PDF, 701KB)
Defnyddiwch y pecyn hwn i gynnal dadl ar reoleiddio diodydd egni