A yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn berthnasol i bobl ifanc?

Presiding Officer Your Assembly

Croesawodd Rosemary Butler, Llywydd y Cynulliad, y disgyblion o Ysgol Gymuned Sant Cennydd, Caerffili ddoe. Roedd hwn yn gyfle euraidd i glywed beth oedd barn y bobl ifanc am y byd gwleidyddol yng Nghymru. Roedd un disgybl yn teimlo y dylid cael pwyllgor o bobl ifanc i siarad ar ran eu cyfoedion.

Yn Siambr Hywel, ym Mae Caerdydd fe wnaethom drafod y cynnig ‘Nid yw’r Cynulliad Cenedlaethol yn berthnasol i bobl ifanc heddiw’. Roedd y rhan fwyaf o ddisgyblion o’r farn bod y Cynulliad yn berthnasol, ond y gallai wneud llawer rhagor i sicrhau bod gwybodaeth ddiweddar am y materion a gaiff eu trafod yno yn hawdd ei chael.

Beth, os o gwbl, y byddech chi am ei newid am Gynulliad Cenedlaethol Cymru?

No comments yet.

Leave a Reply